20-21 maja 2016, Katowice, Hotel Qubus Prestige Katowice

Innowacje w okulistyce I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa


ROK 2016

Lista plakatów zakwalifikowanych do prezentacji elektronicznej:

MJ14 nowa soczewka jednoogniskowa - wyniki operacji bi-MICS poprzez cięcie 1,4mm - P. Klonowski, A Prokopiuk, J. Mackiewicz, R.Rejdak

Wpływ zabiegu sieciowania włókien kolagenowych rogówki na stężenia cytokin i metaloproteinaz w filmie łzowym pacjentów z rozpoznanym stożkiem rogówki. Karol Krycia, Piotr Gościniewicz, Łukasz Drzyzga, Łukasz Kulesza, Agata Niedzielska-Krycia, Dorota Wyględowska-Promieńska

Korekcja presbyopii soczewką Mplus - komfort widzenia po 2 latach od zabiegu - Iwona Filipecka , Agnieszka Grądek-Motyl

Zespół Lowe’a – opis przypadku. Dorota Barchanowska, Erita Filipek, Lidia Nawrocka, Bogumiła Wójcik- Niklewska, Gracjana Fijałkowska

Diosgenina zmniejsza stres oksydacyjny w soczewkach szczurów z cukrzycą typu 1 wywołaną streptozotocyną - Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Maria Zych, Weronika Wojnar, Joanna Folwarczna, Adam Matyja, Lech Sedlak, Karol Będkowski, Dorota Wyględowska-Promieńska,Ewa Mrukwa-Kominek

Wpływ diosminy na markery stresu oksydacyjnego w soczewkach szczurów z cukrzycą typu 1 wywołaną streptozotocyną - Weronika Wojnar, Maria Zych, Anna Bońka, Sławomir Dudek, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Uraz przenikający gałki ocznej z pęknięciem torebki soczewki leczony zachowawczo – opis przypadku -Tomasz Berus, Katarzyna Tubek

Zespół Bealsa z grupy chorób marfanopodobnych- opis przypadku- Dorota Barchanowska, Erita Filipek, Lidia Nawrocka, Bogumiła Wójcik- Niklewska, Gracjana Fijałkowska

Wykorzystanie OCT przedniego odcinka w diagnostyce i monitoringu odłączenia ciała rzęskowego po
nieprzenikającym urazie gałki ocznej – opis przypadku -
Wojciech Maruszczyk, Michał Chrząszcz, Ewa Mrukwa-Kominek

Wytyczne do przygotowania plakatów

Plakaty będą prezentowane w formie elektronicznej:
format plikow: jpg
rozdzielczość: 1080x1920
orientacja: pionowa
ilość slajdow: 3
Pliki proszę przesyłać do 18 maja 2016 na adres: dominik@pixelav.pl
lub: trembowska@inspirecongress.pl
W tytule wiadomości: Prezentacja plakatowa na Innowacje w okulistyce

Hotel Qubus Prestige Katowice
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

20-21 maja 2016

ORGANIZATOR

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WLK
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WLK
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl