20-21 maja 2016, Katowice, Hotel Qubus Prestige Katowice

Innowacje w okulistyce I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa


 Strona dotyczy konferencji archiwalnej z 2016 r.

Zapraszamy na stronę konferencji Innowacje w okulistyce 2017 pod adresem:

https://innowacje2017.icongress.pl/

rok 2016

TEMATY GŁÓWNE:

Innowacje w chirurgii zaćmy
Innowacje w chirurgii witreoretinalnej
Innowacje w chirurgii refrakcyjnej
Innowacje w leczeniu starczowzroczności
Innowacje w leczeniu farmakologicznym

 

Uwaga!

Ilość miejsc ograniczona!

Hotel Qubus Prestige Katowice
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

20-21 maja 2016

ORGANIZATOR

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WLK
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WLK
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl